Tai Chi


Tai chi (alebo tai chi chuan) je staré čínske cvičenie / umenie, v ktorom sa uvoľnený plynulý pohyb spája s pokojným, bdelým stavom mysle. Niekedy býva označované aj ako meditácia v pohybe. Nenásilne buduje odolnosť a zlepšuje pohyblivosť, rovnováhu a koordináciu. Pomáha človeku získať jeho prirodzený stav. Charakteristické sú pre ňu pomalé, plynulé, uvoľnené pohyby.

Je to séria techník, ktoré sú cvičené väčšinou pomaly a sú postupne prepojené do jedného nekončiaceho prúdu pohybov, ktorý pripomína riečny prúd, plynúci niekedy pomaly, inokedy rýchlejšie, pohyb sa nikdy úplne nezastaví. Zacvičenie celej zostavy trvá 15 – 20 minút.

Do každého pohybu je vždy zapojené celé telo a to učí a núti človeka vnímať vlastnú osobu ako jeden nedeliteľný celok. Jedným zo základov Tai Chi Chuan je spojenie tela a vedomia do jedného vyrovnaného celku. Po dlhšej dobe cvičenia blokácie a stuhnutie tela i mysle postupne zmiznú a človek sa dokáže pohybovať i uvažovať ľahko a plynulo. 

Bežnému človeku stačí znalosť tejto zostavy, aby mohol celý život neustále precvičovať svoje telo a myseľ. Do cvičenia sú totiž postupne vkladané rozširujúce princípy tak, ako sa každý cvičenec rozvíja a zlepšuje. Preto cvičenie zostavy nie je nikdy nudné a stále prináša nové dobrodružstvá tela i ducha.

Vďaka tomu je cvičenie vhodné pre všetky vekové skupiny.


Lekcia č.1

Lekcia č.2 

Lekcia č.3

Lekcia č.4 

Lekcia č.5 

Lekcia č.5 6