Smiechoterapia

Smiech je najúčinnejšé liek bez vedľajších účinkov!

...Smiech je bránou a úsmev dverami, ktorými môže do človeka vkĺznuť mnoho dobrého...


Christian Morgenstern


..Úsmev nestojí nič, ale znamená mnoho. Obohatí každého, komu je určený, bez toho, aby ubral tým, ktorí ho dávajú. Je odpočinkom unavenému, denným svetlom pre skľúčeného, slnečnou žiarou pre smutného a prirodzenou protilátkou na ťažkosti života...

Dale Carnegie

Zdravý smiech

Smiech je dar nášmu okoliu. Tento dar nič nestojí. Smiech je overeným a spoľahlivým nástrojom na odbúravanie stresu, hnevu a všetkých ostatných negatívnych emócií. Smiech nie je len prejavom pozitívnej emócie, ale i elixír nášho zdravia.

Pôsobenie humoru na ľudskú myseľ po celé stáročia inšpirovalo nielen lekárov, ale aj filozofov a ďalších učencov. Už v starovekých lekárskych spisoch sú zmienky o tom, že smiech môže mať liečivé vlastnosti. K tejto myšlienke sa prikláňali lekári aj neskôr. V 20. storočí napríklad lekár a nositeľ Nobelovej ceny Albert Schweitzer vždy veril, že najlepším liekom proti akejkoľvek chorobe je vedomie, že človek má stále niečo na práci, má prečo žiť a nestráca zmysel pre humor. A tento názor podporujú aj viaceré súčasné výskumy. Mnoho lekárov aj v súčasnosti tvrdí, že smiech má protibolestivý účinok a pri smiechu sa automaticky znižuje svalové napätie, čo tiež pomáha pri zvládaní bolesti.

Smiech pomáha aj prekonávať rôzne problémy každodenného života. Slúži telu ako signál, že sa možno uvoľniť a že je všetko v poriadku. Keď sa smejeme od srdca, zabúdame na vážnosť, starosti a problémy. Malé dieťa zapája do smiechu celé svoje telo. Keď sa smejú dospelí, väčšinou je to len záležitosť hlavy. Ale v situácii, keď sa aj dospelý úprimne smeje, akoby sa smialo celé telo. Energia smiechu prúdi celým telom.