Ďakujem za podporu pri tvorbe ďaľších pokračovaní   kníh

PRÍBEHY ZO STOLA 2 

PRÍBEHY ZO STOLA 3 

vo forme DARU s ľubovolnou sumou na číslo účtu

SK93 7500 0000 0040 1804 8190

Do správy pre prijímateľa prosím napíšte - DAR PODPORA KNIHY

alebo použite prednastavený QR kód