Sebarozvoj

Každý sme sami zodpovedný za svoj život, činy, rozhodnutia a prísun informácii..

Jediná pravda neexistuje. Je len viac uhlov pohľadu..

Priestor
Prítomný okamih
Napredovanie
Nadhľad

Ďalšie užitočné info cez 660 000 zhliadnutí nájdete na starších stránkach :) 


1. časť

2. časť

3. časť


POSOLSTVO OD PROTINOŽCOV.

Undergroundový bestseller, ktorý uchvátil svetové rebríčky predajnosti kníh.

Povolaná vzdialeným kmeňom kočovných domorodcov, aby ich sprevádzala na ich prechode naprieč vnútrozemím Austrálie, sa lekárka, biela Američanka v strednom veku, vydáva na štyri mesiace trvajúcu cestu so "Skutočnými ľuďmi", ako sa tento kmeň nazýva. Každodenne je vystavená skúškam vytrvalosti a tieto výzvy nakoniec prispejú k jej hlbokej osobnej a duchovnej transformácii. Odporučanie MUDr. Tomáša Lebenhartema - vo Videu (pod textom)


Máte pred sebou unikátnu knihu, ktorá nemá obdobu! Je to lekársky bestseller, v ktorom sú pútavou formou predložené jednak základné pojmy z anatómie chrbtice, ale tiež sa dozviete o jednotlivých etapách rozvoja osteochondrózy a o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti obnovy (regenerácie) poškodenej medzistavcovej platničky metódou vertebrorevitológie.

Kniha obsahuje veľa praktických príkladov s výsledkami doloženými prostredníctvom snímok z magnetickej rezonancie, obrázkov i fotografií, a to vrátane tých, ktoré zachytávajú, ako sa na chrbtici odrážajú aplikácie rôznych liečebných metód po dlhšom časovom období. V knihe sú zdokumentované mimoriadne výsledky liečby, kedy bola odstránená hernia disku bez nutnosti operácie. Je tu tiež opísaný a zábermi MRI doložený bezprecedentný prípad, keď bolo dosiahnutá úplná obnova platničky, ktorá bola pred tým operatívne odstránená.

Kniha je napísaná pútavým a živým spôsobom a je doplnená príkladmi zo života aj rôznymi exkluzívnymi poznatkami ako z oblasti medicíny, exaktných vied (fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atď.), ako aj z oblasti medziľudských vzťahov. Publikácia je mimoriadne zaujímavá ako pre odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti, tak aj pre bežného čitateľa. Je to kniha, ktorú by mal mať po ruke každý, komu nie je ľahostajné vlastné zdravie a zdravie jeho blízkych.

Stručná historie času - audiokniha obsahuje bestseller populárně naučné literatury vysvětlující podstatu vesmíru jedním z nejvýznamnějších vědců současnosti.

Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se cestovat časem? Co se stane astronautovi v černé díře?

Na takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking.

Tato populárně vědecká publikace se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků.


Ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidí pravdu. Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách.

Kniha AllatRa obsahuje unikátne vedecké poznatky, ktoré moderná veda objaví až v budúcnosti. Avšak, tieto znalosti sú schopné už teraz obrátiť predstavy ľudí o svete a o sebe samých. Táto senzačná kniha odhaľuje umelosť vonkajšieho sveta aj informácie, ktoré vytvárajú hmotu. Je to astrofyzika budúcnosti. Viacúrovňová štruktúra vesmíru, tajomstvo čiernej diery, exkluzívne podrobnosti o elektróne a tajomstvo jeho okamžitého prechodu zo stavu častice do vlnovej podoby; obsahuje jedinečné prvotné vedomosti o viacrozmernej konštrukcii človeka v neviditeľnom svete, o spojení človeka s inými dimenziami a o výnimočných schopnostiach mimo tretej dimenzii...


Staněk od 08:30 min