Sebarozvoj 

Každý sme sami zodpovedný za svoj život, činy, rozhodnutia a prísun informácii..

Jediná pravda neexistuje. Je len viac uhlov pohľadu..

Priestor
Prítomný okamih
Napredovanie
Nadhľad

Ďalšie užitočné info cez 500 000 zhliadnutí nájdete na starších stránkach :) 
Stručná historie času - audiokniha obsahuje bestseller populárně naučné literatury vysvětlující podstatu vesmíru jedním z nejvýznamnějších vědců současnosti.

Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se cestovat časem? Co se stane astronautovi v černé díře?

Na takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking.

Tato populárně vědecká publikace se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků.


Ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidí pravdu. Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách.

Kniha AllatRa obsahuje unikátne vedecké poznatky, ktoré moderná veda objaví až v budúcnosti. Avšak, tieto znalosti sú schopné už teraz obrátiť predstavy ľudí o svete a o sebe samých. Táto senzačná kniha odhaľuje umelosť vonkajšieho sveta aj informácie, ktoré vytvárajú hmotu. Je to astrofyzika budúcnosti. Viacúrovňová štruktúra vesmíru, tajomstvo čiernej diery, exkluzívne podrobnosti o elektróne a tajomstvo jeho okamžitého prechodu zo stavu častice do vlnovej podoby; obsahuje jedinečné prvotné vedomosti o viacrozmernej konštrukcii človeka v neviditeľnom svete, o spojení človeka s inými dimenziami a o výnimočných schopnostiach mimo tretej dimenzii...

Staněk od 08:30 min