Sebarozvoj 

Každý sme sami zodpovedný za svoj život, činy, rozhodnutia a prísun informácii..

Jediná pravda neexistuje. Je len viac uhlov pohľadu..

Priestor
Prítomný okamih
Napredovanie
Nadhľad

Ďalšie užitočné info cez 580 000 zhliadnutí nájdete na starších stránkach :) 
POSOLSTVO OD PROTINOŽCOV.

Undergroundový bestseller, ktorý uchvátil svetové rebríčky predajnosti kníh.

Povolaná vzdialeným kmeňom kočovných domorodcov, aby ich sprevádzala na ich prechode naprieč vnútrozemím Austrálie, sa lekárka, biela Američanka v strednom veku, vydáva na štyri mesiace trvajúcu cestu so "Skutočnými ľuďmi", ako sa tento kmeň nazýva. Každodenne je vystavená skúškam vytrvalosti a tieto výzvy nakoniec prispejú k jej hlbokej osobnej a duchovnej transformácii. Odporučanie MUDr. Tomáša Lebenhartema - vo Videu (pod textom)

Máte pred sebou unikátnu knihu, ktorá nemá obdobu! Je to lekársky bestseller, v ktorom sú pútavou formou predložené jednak základné pojmy z anatómie chrbtice, ale tiež sa dozviete o jednotlivých etapách rozvoja osteochondrózy a o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti obnovy (regenerácie) poškodenej medzistavcovej platničky metódou vertebrorevitológie.

Kniha obsahuje veľa praktických príkladov s výsledkami doloženými prostredníctvom snímok z magnetickej rezonancie, obrázkov i fotografií, a to vrátane tých, ktoré zachytávajú, ako sa na chrbtici odrážajú aplikácie rôznych liečebných metód po dlhšom časovom období. V knihe sú zdokumentované mimoriadne výsledky liečby, kedy bola odstránená hernia disku bez nutnosti operácie. Je tu tiež opísaný a zábermi MRI doložený bezprecedentný prípad, keď bolo dosiahnutá úplná obnova platničky, ktorá bola pred tým operatívne odstránená.

Kniha je napísaná pútavým a živým spôsobom a je doplnená príkladmi zo života aj rôznymi exkluzívnymi poznatkami ako z oblasti medicíny, exaktných vied (fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atď.), ako aj z oblasti medziľudských vzťahov. Publikácia je mimoriadne zaujímavá ako pre odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti, tak aj pre bežného čitateľa. Je to kniha, ktorú by mal mať po ruke každý, komu nie je ľahostajné vlastné zdravie a zdravie jeho blízkych.
Stručná historie času - audiokniha obsahuje bestseller populárně naučné literatury vysvětlující podstatu vesmíru jedním z nejvýznamnějších vědců současnosti.

Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Mohl se na jeho vzniku podílet Bůh? Dá se cestovat časem? Co se stane astronautovi v černé díře?

Na takové otázky se pokouší co nejsrozumitelněji odpovědět jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking.

Tato populárně vědecká publikace se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků.


Ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidí pravdu. Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách.

Kniha AllatRa obsahuje unikátne vedecké poznatky, ktoré moderná veda objaví až v budúcnosti. Avšak, tieto znalosti sú schopné už teraz obrátiť predstavy ľudí o svete a o sebe samých. Táto senzačná kniha odhaľuje umelosť vonkajšieho sveta aj informácie, ktoré vytvárajú hmotu. Je to astrofyzika budúcnosti. Viacúrovňová štruktúra vesmíru, tajomstvo čiernej diery, exkluzívne podrobnosti o elektróne a tajomstvo jeho okamžitého prechodu zo stavu častice do vlnovej podoby; obsahuje jedinečné prvotné vedomosti o viacrozmernej konštrukcii človeka v neviditeľnom svete, o spojení človeka s inými dimenziami a o výnimočných schopnostiach mimo tretej dimenzii...

Staněk od 08:30 min