Obchodné podmienky


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu Daniel Krajčovič, https://masaze-sha.sk/internetovy-obchod, obchodné podmienky akceptuje a súhlasí s nimi. Vzťahy medzi kupujúcim a predajcom sa riadia podľa stanovených podmienok, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Právny vzťah vznikajúci medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodných podmienok Daniel Krajčovič. Skutočnosti neupravené obchodnými podmienkami Daniel Krajčovič sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej Republiky.

II. OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť kúpy tovaru priamo z pohodlia Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v objednávke. Rozmery a ostatné údaje uvedené na našej stránke vychádzajú z údajov poskytnutých výrobcom. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami danými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov uvedených v objednávke. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v e-shope. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré sú od neho vyžadované. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie konkrétnej objednávky alebo zasielanie ponúk produktov e-shopu a nebudú sprístupnené tretím osobám. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, návrh kúpnej zmluvy sa považuje za akceptovaný a kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia tovaru spotrebiteľovi. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim, prípadne platbou v plnej výške vopred na účet. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny výrobcu, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, máme právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

III. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom, prípadne Vás budeme o potvrdení objednávky a zaslaní tovaru informovať zároveň. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme informovať.

IV. PLATNOSŤ OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Každá objednávka, ktorú kupujúci uzavrie odsúhlasením podmienok, na ktoré je vopred upozornený, je záväzná. Objednávka je spracovaná ihneď (v závislosti od dostupnosti tovaru). Storno objednávky (odstúpenie od zmluvy) sa riadi zákonnými ustanoveniami §12 ods. 1 a nasl. zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa §10 toho istého zákona. Zákazník svoje práva na vrátenie tovaru môže uplatniť cez e-mail, ICQ alebo telefonicky. Po prijatí tovaru na našej adrese v stanovenej lehote 7 pracovných dní budú peniaze za tovar a náklady s ním spojené zaslané bankovým prevodom na účet zákazníka do 14 dní. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zabalený v pôvodnom obale.

V. DODACIA LEHOTA TOVARU

Dodacia lehota je od 2 do 8 pracovných dní, ak nie je uvedené inak.

VI. PLATBA ZA TOVAR A MOŽNOSTI JEHO DODANIA

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou, GLS kuriérom. Za tovar je možné zaplatiť pri prevzatí (dobierka) alebo vopred platbou na účet.

Tovar je možné prevziať aj osobne.

VII. NÁKLADY NA DODÁVKU TOVARU

Pri nákupe je poštovné vždy vo výške 4,50 EUR. Dobierka zdarma.

VIII. REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÁ DOBA

Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami v zmysle platnej legislatívy. Kupujúci je povinný tovar po svojom prevzatí skontrolovať tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je nám kupujúci povinný okamžite hlásiť. Na všetok tovar sa vzťahuje dvojročná záručná doba, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie:

a) nesprávnym použitím výrobku

b) nesprávnym skladovaním

c) bežným opotrebovaním

Reklamačné podmienky - postup pri reklamácii:

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo cez online chat.

2. Obratom Vám zašleme reklamačný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať nám ho na našu e-mailovú adresu alebo spolu s reklamovaným tovarom.

3. Tovar zašlite doporučene ako balík (nie na dobierku) na našu adresu.

4. Nezabudnite priložiť doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode.

5. Tovar je nutné správne zabaliť, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však v zákonnej lehote, odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim. V prípade reklamácie Vás budeme o jej priebehu pravidelne informovať. Pri uznanej reklamácii budú všetky náklady, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s uplatnením reklamácie, nahradené.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.03. 2022 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Daniel Krajčovič si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771; fax č.: 046/5420 685; e-mail: tn@soi.sk