Zo srdca veľmi pekne ďakujem za dôveru a podporu .  Želám krásnu cestu sebarozvoja a poznania fungovania životných princípov pri čítaní knihy plných emócií. 

S láskou autor Dan Krajčo